WITAM na mojej witrynie i zapraszam do zapoznania się z ofertą

 

O MNIE  

                                                                                                     

  

Pochodzę z Poznania, skąd wyjechałem w 1981 roku. Po dwóch latach w Anglii kolejnych 14 spędziłem w Niemczech. Na kolońskiej Fachhochschule uzyskałem dyplom tłumacza i rozpocząłem działalność na tym polu.

Od 1997 roku kontynuuję ją w południowo-wschodniej części hrabstwa Kent. Jestem członkiem polskiego, niemieckiego i brytyjskich zrzeszeń tłumaczy.TEPISBDÜ, ITICIOL.

  

                                                                                       TŁUMACZENIA PISEMNE:

   

          Z angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego na polski

         Z polskiego na angielski i niemiecki. Tłumaczenia są sprawdzane przez moich partnerów - kompetentnych rodowitych użytkowników ww. języków. Gwarantuje to nie tylko poprawność językową, ale także zapewnia, że docelowy tekst czyta się jak oryginał

          Prawne i prawnicze, handlowe (specjalizuję się w tekstach o tematyce transportowo-spedycyjnej), ubezpieczenia, ochrona środowiska, świadectwa szkolne i dyplomy akademickie, prywatna korespondencja

          W razie potrzeby certyfikuję swoje tłumaczenia (bez względu na to, co Państwo mogli usłyszeć na ten temat, w Wielkiej Brytanii nie ma tłumaczeń ani tłumaczy przysięgłych). Jeżeli tłumaczenie ma zostać przedłożone instytucji w Polsce lub w Niemczech, na życzenie uzyskam formalne poświadczenie przez jednego z partnerów - tłumaczy posiadających uprawnienia tłumacza przysięgłego w tych krajach (za tę usługę pobierana jest dodatkowa opłata).

 

                                                                                                    CENY

 

Klienci indywidualni na terenie Wielkiej Brytanii (za 1000 słów tekstu wyjściowego): 65 £ na język polski, 80 £ z polskiego. Opłata minimalna

wynosi 25 £. Poświadczenie tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego w Polsce lub Niemczech: 10 £. Korekta jest wliczona w cenę.

Nie pobieram dodatkowych opłat za tłumaczenie tekstów specjalistycznych, trudnych czy rękopisów, za pracę w weekendy czy tłumaczenia

w krótkim terminie, za tłumaczenie certyfikowane, za przesyłkę pocztą. W razie reklamacji dokonuję natychmiastowych, nieodpłatnych poprawek.

Biura tłumaczeń i klienci zainteresowani ofertą w EUR lub PLN proszeni są o skontaktowanie się ze mną

 

                                                                                              WYPOSAŻENIE

 

PC, MS Office, SDL TRADOS (komputerowy program ułatwiający jednolite tłumaczenie powtarzających się terminów).

Bogaty wybór słowników - ogólnych i specjalistycznych; regularne korzystanie z internetowych słowników i innych źródeł informacji.

Tłumaczenia dostarczane są w formacie Word 2003 lub 2007, na dyskietce lub CD-ROM, w postaci wydruku, e-mailem, faksem lub pocztą.

Dla dobra jakości usługi mogę zaoferować wyłącznie rozsądne terminy, dające czas na ewentualne przeszukiwanie źródeł i korektę. Moim celem pozostaje oczywiście wykonanie zlecenia w czasie możliwie najkrótszym. Klient może czasem pomóc, udostępniając dokumentację wprowadzającą w tematykę tekstu przeznaczonego do tłumaczenia lub specjalistyczną terminologię.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu przez jedno z największych brytyjskich towarzystw ubezpieczeniowych dodatkowo chroni interesy moich klientów.

Mam nadzieję, że klient uzna moją ofertę - wsparte autentycznym zainteresowaniem rzemiosłem tłumacza połączenie kwalifikacji, doświadczenia i umiarkowanych cen - za atrakcyjną, a członkostwo w organizacjach zawodowych, zobowiązujące do przestrzegania zasad etyki zawodowej - za rękojmię zaufania.

 

                                                                                                TŁUMACZENIA USTNE

 

Tłumaczenia ustne oferuję od 2000 roku i dotychczas zrealizowałem w tym zakresie setki godzin usług dla brytyjskiego urzędu celnego, sądów, policji, instytucji publicznych, kancelarii adwokackich, kuratorów sądowych i klientów idywidualnych. W 2008 roku Sąd Koronny w Canterbury wyróżnił mnie dyplomem uznania.

W 2002 roku brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych formalnie zweryfikowało moje umiejętności tłumacza ustnego języka polskiego, a trzy lata później także języka niemieckiego.

Od pięciu lat jestem powoływany do komisji egzaminacyjnej oceniającej ubiegających się o dyplom tłumacza ustnego w sektorze publicznym.

Na życzenie chętnie przedstawię REFERENCJE

 

 

                                                                              ZAPRASZAM DO SKORZYSTANIA Z MOICH USŁUG